ŠVP

1.- 5. třída – Školní vzdělávací program – „Škola pro život – škola pro všechny“ze dne 1.9.2016
Škola má vypracován svůj vlastní školní vzdělávací program. Chce otevřít školu všem.........
Hlavním cílem programu je především u dětí rozvíjet dovednosti a postoje potřebné pro běžný lidský život, jako jsou například dovednosti efektivně komunikovat a spolupracovat, dovednosti informace vyhledávat, porovnávat, třídit, různě je kombinovat, vhodně je používat v různých souvislostech, apod. Na samotných učitelích pak je, jaké konkrétní "učivo" k rozvoji klíčových životních kompetencí použije. Učivo tedy se stává prostředkem, nikoliv cílem školního bádání a objevování. Se školním vzdělávacím programem přichází promyšlenější vzdělávání efektivnějšími metodami.

Plány pro 2. ročník-ŠVP 2016.doc (238592)