Náš tým

ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ DARKOVICE

ŘEDITELKA: Mgr. Helena Kalusková

Telefon: ZŠ - 597589122, ŠJ  - 597589964, ŠD - 597589965

E-mail:

skoladarkovice@seznam.cz
 

ZŠ:

Mgr. Kateřina Vilčová - učitelka - 1. třída zsdarkovicekv@seznam.cz

Mgr. Michaela Křížáková - učitelka - 2. třída zsdarkovicemk@seznam.cz

Mgr. Jana Vilášková - učitelka - 3. třída  zsdarkovicejv@seznam.cz

Mgr. Danuše Kupková - učitelka - 4. třída zsdarkovicedk@seznam.cz

Mgr.Vlasta Plačková - učitelka - 5. třídazsdarkovicevpl@seznam.cz

Mgr. Helena Kalusková - ředitelka zsdarkovicehk@seznam.cz

Mgr. Vlasta Ratajová - učitelka /mateřská dovolená/ - od 4.1.2016

Veronika Poštulková - asistent pedagoga ve 3. třídě /zkrácený úvazek/zsdarkovicevp@seznam.cz

Lucie Ricková - asistent pedagoga v 1. třídě /zkrácený úvazek/

Veronika Poštulková - vychovatelka ŠD 1. oddělení /zkrácený úvazek/

Mgr. Pavla Kalvarová - vychovatelka ŠD 2. oddělení /zkrácený úvazek/zsdarkovicepk@seznam.cz

ŠJ při ZŠ:

Mgr. Krista Harvišová - vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

Růžena Kozáková - kuchařka

Jindřiška Otteová - kuchařka -/zkrácený úvazek/

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNACI  V ZŠ:

Lucie Ricková - administrativní pracovnice - DOPP

Blanka Bujochová - školnice ZŠ - od 1.9.2017

Marcela Kudělková- uklizečka v ZŠ /zkrácený úvazek/- od 1.9.2017

P.Dr.Bartlomiej Blaszka -výuka nepovinného předmětu - Náboženství - 1. a  2. třída  - 2 h/týdně - DOPP

Mgr. Martin Vilášek - výuka nepovinného předmětu - Náboženství - 3.,4. a 5. třída - 2 h/týdně - DOPP

 

MŠ:

Bc. Kateřina Kremserová - vedoucí učitelka v MŠ

Bc. Gabriela Kolenková - učitelka MŠ

Bc. Jana Lazarová - učitelka MŠ

Bc. Jiřina Honusová   - učitelka MŠ /mateřská dovolená/ - zástup Iveta Řeháková

Bc Jana Lazarová - školní asistent - Projekt - Šablony /zkrácený úvazek/

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI V MŠ:

Markéta Nováková - školnice v MŠ

Karin Kočí - výdej stravy v MŠ, obsluha plynového kotle v MŠ