Náš tým

ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ DARKOVICE

ŘEDITELKA: Mgr. Helena Kalusková

Telefon: ZŠ - 597589122, ŠJ  - 597589964, ŠD - 597589965

E-mail:

skoladarkovice@seznam.cz
 

ZŠ:

Mgr. Vlasta Plačková - učitelka - 1. třída zsdarkovicevpla@seznam.cz

Mgr. Kateřiina Vilčová - učitelka - 2. třída zsdarkovicekvi@seznam.cz

Mgr. Michaela Křížáková - učitelka - 3. třída  zsdarkovicemkr@seznam.cz

Mgr. Vlasta Ratajová - učitelka - 4. třída zsdarkovicevr@seznam.cz

Mgr.Danuše Kupková - učitelka - 5. třídazsdarkovicedk@seznam.cz

Mgr. Helena Kalusková - ředitelka zsdarkovicehk@seznam.cz

Veronika Poštulková - asistent pedagoga ve 4. třídě /zkrácený úvazek/zsdarkovicevpo@seznam.cz

Lucie Ricková - asistent pedagoga v 1. třídě /zkrácený úvazek/zsdarkovicelr@seznam.cz

Veronika Poštulková - vychovatelka ŠD 1. oddělení /zkrácený úvazek/

Iveta Řeháková - vychovatelka ŠD 2. oddělení /zkrácený úvazek/zsdarkoviceir@seznam.cz

ŠJ při ZŠ:

Mgr. Krista Harvišová - vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

Růžena Kozáková - kuchařka

Jindřiška Otteová - kuchařka -/zkrácený úvazek/

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNACI  V ZŠ:

Lucie Ricková - administrativní pracovnice - DOPP

Blanka Bujochová - školnice ZŠ - od 1.9.2017

Marcela Kudělková- uklizečka v ZŠ /zkrácený úvazek/- od 1.9.2017

P.Dr.Bartlomiej Blaszka -výuka nepovinného předmětu - Náboženství - 1. -5. třída  - 4 skupiny - 4 h/týdně - DOPP

MŠ:

Bc. Kateřina Kremserová - vedoucí učitelka v MŠ

Bc. Gabriela Kolenková - učitelka MŠ

Bc. Jana Lazarová - učitelka MŠ

Bc. Jiřina Honusová   - učitelka MŠ /mateřská dovolená/ - zástup Iveta Řeháková

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI V MŠ:

Markéta Nováková - uklizečka v MŠ /zkrácený úvazek/

Karin Kočí - školnice v MŠ,  výdej stravy v MŠ, obsluha plynového kotle v MŠ /zkrácené úvazky/