Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2017/2018

Nabídka kroužků na ZŠ a MŠ Darkovice:

  • Keramika pro 1. -5. ročník -středa 14.15 -15.15- 1. skupina, 15.15.-16.15 -2. skupina
  • Hra na zobcovou flétnu pro 2.-5.ročník - čtvrtek - 13.30-14.30
  • Taneční kroužek pro 1.-5. ročník - úterý - 13.30-14.30
  • Anglická konverzace pro 4.-5. ročník - čtvrtek - 13.00-14.00
  • Sportovní kroužek -čtvrtek - 14.30-15.30 - 2 skupiny
  • Počítačový kroužek - středa - 16.00-17.00 - ZRUŠEN PRO MALÝ ZÁJEM!

Výuka začíná od 11.9.2017

Pro otevření kroužku je potřeba minimálně 10 dětí

Kurzovné je 300,-/jedno školní pololetí za 1. krožek, každý další kroužek za 200,-/pololetí

Kroužky pořádají standardně 1x týdně.

Doba trvání jedné lekce je 60 minut. 

Výuka probíhá pod vedením milých a zodpovědných lektorů.