Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2018/2019

Nabídka kroužků na ZŠ a MŠ Darkovice:

  • Keramika pro 1. -5. ročník -středa 14.30 -15.30- 1. skupina, 15.30.-16 .30 -2. skupina
  • Hra na zobcovou flétnu pro 2.-5.ročník - čtvrtek - 13.00-14.00
  • Výtvarný kroužek pro 1.-5. ročník - úterý - 13.30-14.30
  • Anglická konverzace pro 4.-5. ročník - čtvrtek - 13.30-14.30
  • Sportovní kroužek -čtvrtek - 14.30-15.30 - 2 skupiny
  • Zdravověda - pátek 13.00-14.00

Výuka začíná od 10.9.2018, keramika a sportovní - poslední zářijový týden

Pro otevření kroužku je potřeba minimálně 10 dětí

Kurzovné je 300,-/jedno školní pololetí za 1. krožek, každý další kroužek za 200,-/pololetí

Kroužky pořádají standardně 1x týdně.

Doba trvání jedné lekce je 60 minut. 

Výuka probíhá pod vedením milých a zodpovědných lektorů.

Zájmové kroužky 2018.docx (17364)